28. leden – Den ochrany osobních údajů 

Kyberšikana, spam, neoprávněné zveřejňování a šíření osobních údajů, falšování občanských průkazů či cestovních pasů, různé formy zasahování do soukromého a osobního života a podobné praktiky jsou jen špičkou ledovce rozsáhlé problematiky zneužívání osobních údajů. Zejména vlivem rozvoje informačních technologií je stále snazší osobní údaje získat a nakládat s nimi.

Pojem ochrana osobních údajů slýcháme dnes velmi často zejména v souvislosti s přijetím GDPR. Problematika právní ochrany osobních údajů je však mnohem starší. Den ochrany osobních údajů si připomínáme již od roku 1981, kdy ve Štrasburku došlo k přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku 8. 9. 2000. Jejím cílem je zaručit na území každé smluvní strany každé fyzické osobě úctu k jejím právům a základním svobodám, a především k právu na soukromý život. Celé znění Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat je k dispozici zde. Později rozšířila Česká republika ratifikaci Úmluvy i na neautomatizované zpracování osobních údajů

V roce 2000 vznikl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který též vymezuje činnost nejdůležitějšího orgánu v této oblasti, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů. Úřad provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů, vedení registru povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti na porušení zákona, poskytuje konzultace, ujímá se legislativních aktivit a zajišťování plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv a také přednáškové a osvětové činnosti.

Nejvýznamnějším počinem v uplynulém roce bylo již zmíněné přijetí GDPR, právního rámce ochrany osobních údajů platného na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Více informací naleznete zde.

Napsat komentář