Bez uvádějícího učitele zahajuje svou praxi pětina učitelů

Dle šetření, které organizoval tým projektu SYPO, se může jen přibližně 80 % začínajících učitelů spolehnout na pomoc uvádějícího učitele. Přitom právě pomoc uvádějícího učitele může mít dle některých odborníků vliv na setrvání začínajícího učitele ve školství.

„Ve školách, které mají vytvořený systém uvádění nového učitele do praxe, dochází k poměrně výrazným rozdílům v uvažování začínajícího učitele o jeho další profesní kariéře,“ říká týmová manažerka klíčové aktivity Evaluace projektu SYPO Kateřina Trnková a dodává: „Pokud existuje funkční proces uvádění začínajícího učitele, pak o případném odchodu z konkrétní školy nebo ze školství přemýšlí přibližně 12 % nových učitelů. Pokud škola funkční systém uvádění nemá, pak o tomtéž uvažuje více než 24 % začínajících učitelů.”

Pokud začínající učitelé spolupracují s uvádějícím učitelem, mohou se tak spolehnout na pomoc zkušených kolegů. Dle šetření se na ně nejčastěji obrací pro rady týkající se kázeňských problémů (53,5 %). Těchto rad využívají jak začínající učitelé na středních a základních školách, tak ve školách mateřských. Vedení školní dokumentace (52,8 %) je další činnost, při které potřebují začínající učitelé poradit.

Mezi další oblasti, ve kterých začínající učitelé často tápou, patří i hodnocení žáků, pomoc při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nadání, poruchy učení, poruchy autistického spektra, žáci cizinci atd.) a komunikace s rodiči, kde pociťují potřebu pomoci nejvíce začínající učitelé v školách mateřských.

 

Napsat komentář