Bezpečně online: Návod pro děti, učitele i rodiče

V současné době se děti pohybují v online světě takřka denně. Absence volného času rodičů, snadné zabavení potomků, online hry… to všechno doslova dává mobily a tablety do rukou dětí. Dnes bychom vám proto rádi představili knihu Bezpečně online, která je vhodná pro děti, rodiče i pedagogy.

Cílem knihy je poradit nám, jak vysvětlit dětem a mládeži různá nebezpečí a úskalí, která jim na internetu hrozí. Ačkoliv není mediální výchova součástí výchovy každé školy, v dnešní době je nutné děti naučit, jak se chovat v online prostředí bezpečně. Starší žáci by po přečtení měli být schopni lépe vyhodnotit škodlivé chování jiné osoby a vědět, na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Publikace je jistě přínosná i pro rodiče a pedagogy, kteří ji mohou využít jako metodickou příručku, jak poučit děti a mládež o bezpečném chování na internetu.

Autorka knihy hned na začátku poukazuje na fakt, že internet je na jednu stranu obrovským pomocníkem, na straně druhé však přináší celou řadu možných rizik a nebezpečí. Kniha proto přináší tipy na bezpečné chování na internetu a na to, jak umět reagovat na nevhodné chování.

Publikace je rozdělena celkem do jedenácti kapitol a v závěru zahrnuje internetové odkazy a tipy pro rodiče, pěstouny a další dospělé. První čtyři kapitoly se zaměřují na chování na internetu v obecnější rovině. Internet není jednostranný, informace z něj nejen přijímáme, ale také jeho prostřednictvím předáváme, na což si děti musí dávat pozor. Proto je důležité je seznámit se „silou a mocí“ internetu. Vše, co na něj umístíme, ovlivní nejen nás, ale také naše okolí.

Jak autorka velmi trefně uvádí, neexistují žádná pravidla, jak by se člověk měl chovat online, jen nesmí porušovat zákon. Proto je důležité vysvětlit především starším žákům, že vše, co napíší na sociální sítě, vytváří jejich tzv. digitální stopu. Měli bychom tedy nabádat k přemýšlení nad tím, co na internet píši a umisťuji, koho si přidávám do přátel (zda dotyčného člověka znám) a hlavně k tomu, abych nezapomněl na svůj reálný život. Děti bohužel často zaměňují virtuální a reálný svět a nevnímají jejich propojení. Je třeba jim proto vysvětlit, že právě lidé z reálného světa čtou jejich příspěvky, vidí jejich fotky a mohou je ranit nejen slovem z očí do očí, ale právě i nevhodným komentářem na sociální sítí.

Dále se autorka zaměřuje na konkrétní problémy a nebezpečí internetu. Začíná vysvětlením pojmu kyberšikana a mimo jiné uvádí tzv. akční plán pro její řešení, který pro mnohé rodiče i pedagogy může být dobrým pomocníkem. Jelikož si je autorka plně vědoma rizik, jež kyberšikana přináší, nabádá případné oběti k tomu, aby o svém problému promluvily s lidmi, kterým věří – s rodiči, kamarády, pedagogy.

Ačkoliv se další téma týká hlavně starších dětí, velmi aktuální se ukazuje problematika sextingu, pornografie a kybergroomingu. Nejenže příručka přináší objasnění těchto pojmů, zároveň uvádí, v jakých podobách se s nimi člověk může setkat, nabízí čtenáři možná řešení daných situací a poukazuje na jejich nebezpečnost a škodlivost. Jak sama autorská uvádí: „Na tvých pocitech a rozhodnutích záleží. Nikdy nikomu nedovol, aby ti říkal, že už ‚máš‘ být připraven či připravena na něco, z čeho nemáš příjemný pocit. Vždycky záleží jenom na Tobě.“ (Stowell, 2017, s. 105).

Součástí jsou i návody a rady, jak a koho požádat o pomoc, pokud žák řeší jakýkoliv problém v online prostředí. V závěrečné části publikace „Tipy pro rodiče, zákonné zástupce a jiné dospělé“ autorka klade důraz na otevřenou komunikaci s dítětem, kontrolu nad tím, jaké internetové stránky navštěvuje apod.

Předkládaná příručka přináší poučné čtení o velmi aktuální problematice pro děti, jejich rodiče, pedagogy i jiné dospělé, je psána čtivou formou a doplněna ilustracemi, které jistě zvyšují atraktivitu knihy pro děti a mládež.

Bibliografické údaje:

STOWELL, Louie. Bezpečně online. První české vydání. Praha: Svojtka & Co., s. r. o., 2017. 143 stran. ISBN 978-80-256-2083-0.

3 votes, average: 4,33 out of 53 votes, average: 4,33 out of 53 votes, average: 4,33 out of 53 votes, average: 4,33 out of 53 votes, average: 4,33 out of 5 (3 hodnocení, průměr: 4,33 z 5)
Pokud chcete hodnotit, prosím, přihlašte se.
Loading...

Napsat komentář