Být učitelem v Česku není žádné terno, v Asii jsou pedagogové ceněni podobně jako lékaři

Lékař, učitel a kněz tvořili dříve společenskou elitu. Že už tomu tak dávno není, alespoň u nás ne, o tom svědčí průzkum nadace Varkey Foundation porovnávající již 5. rokem společenské postavení učitelů v mezinárodním měřítku. V roce 2018 se do průzkumu zapojilo celkem 35 zemí s více než 1000 respondenty v každé z nich. Z výsledků vyplynulo, že nejlepší společenské postavení mají učitelé v asijských zemích, vyniká mezi nimi především Čína a Malajsie. Česká republika se ocitla až na 30. místě. Horší společenský status mají jen učitelé v Argentině, Ghaně, Itálii, Izraeli a vůbec nejhůře se jim vede v Brazílii.

Ve většině zemí, které se průzkumu zúčastnily, jsou ředitelé škol ve společnosti více uznávaní než učitelé a vyučující na 2. stupni základních škol a středních školách jsou lépe společensky hodnoceni než jejich kolegové z nižších stupňů vzdělávání. Přibližně v polovině zemí také respondenti z řad pedagogů i široké veřejnosti shodně jako v Česku odpovídali, že učitelská profese je nevíce podobná práci sociálních pracovníků. V asijských zemích, kde mají učitelé vyšší společenské postavení, jsou častěji přirovnáváni k lékařům.

Nízký společenský status také souvisí s tím, že se pro pedagogickou dráhu rozhoduje méně studentů a že učitelé u svých žáků nemají potřebný respekt. V průzkumu se na dotaz, zda by toto povolání respondenti doporučili svým potomkům, vyjádřila v Česku kladně či spíše kladně jen třetina dotazovaných. Nejvíce rozhodných ano padlo v Indii a nejvíce jasných ne v Rusku. Nejrespektovanější učitele potkáme v Ugandě, Číně a Indii, Česká republika si drží smutné 7. místo od konce. Nejhůře jsou na tom v tomto ohledu opět učitelé v Izraeli či Brazílii.

Jak se dále ukazuje česká společnost se mýlí také v odhadu časové náročnosti výkonu učitelského povolání a výše platů pedagogů. Podle citovaného průzkumu tipuje o čtyři hodiny méně a lepší finanční ohodnocení, než odpovídá skutečnosti. Ze zúčastněných zemí jsou na tom platově podobně učitelé z Argentiny, Kolumbie a Malajsie.

Velmi dobře si naopak čeští učitelé stojí v očích veřejnosti jakožto pracovití lidé, kterým záleží na žácích. Jsou také považováni za velmi vlivné. V tomto ohledu zaujímáme 5. příčku za Čínou, Ghanou, Indonésií a USA.

Napsat komentář