Pracovní doba zaměstnanců

Další pedagogický pracovník Pracovní doba zaměstnanců

Prohlížíte 4 příspěvky - 1 ze 4 (celkem z 4)
 • Autor
  Příspěvky
 • #2643
  Simona Vroblová Váchalová

  Dobrý den, prosím o radu, jak je to s pracovní dobou a pauzou na oběd zaměstnanců ve chvíli, kdy je paní učitelka zaměstnána na plný úvazek s tím, že má pro přímou práci s dětmi vyhrazeno 6 hodin, 2 hodiny na administraci. Druhá zaměstnankyně 0,5 úvazek chůva, 0,5 úvazek asistent pedagoga. Třetí zaměstnankyně 0,5 úvazek AP, DPP pracovnice pro výdej stravy, pomocná síla v kuchyni. Čtvrtá 0,5 úvazek učitelka a DPP ředitelka. Dále, jak je to s povinností překrývání?

  Jsme soukromá MŠ s provozem 6-18 hodin.

  Moc děkuji za odpověď.

  #2741
  Redakce

  Vážená paní Vroblová Váchalová,

  níže naleznete odpověď na Váš dotaz:

  Zaměstnanci je třeba poskytnout přestávku v práci na oddech a jídlo v přiměřené době nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut. Tuto přestávku lze případně rozdělit, a to tak, že alespoň jedna část musí činit nejméně 15 minut. (Mladistvému se tato přestávka poskytuje po nejdéle 4,5 hodinách výkonu práce). Tento čas se nezapočítává do pracovní doby. Toto je základní úprava plynoucí ze zákona (zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, § 88).

  V případě Vašich zaměstnanců je třeba zákon aplikovat následujícím způsobem.

  První zaměstnankyně má vždy po šesti hodinách nárok na přestávku. Je irelevantní, kterému druhu práce se v rámci jednoho pracovního poměru věnuje. V případě druhé zaměstnankyně se posuzuje každý pracovní poměr zvlášť, to znamená, že pokud by v jednom dni pracovala kontinuálně například čtyři hodiny jako chůva, a zbylé čtyři hodiny by se věnovala činnosti asistenta pedagoga, nebude mít po šesti hodinách z celkových osmi nárok na přestávku v práci. Naopak za situace,  kdy by tato zaměstnankyně měla rozvrženou pracovní dobu tak, že by pracovala nejméně 6 hodin a jednu minutu nepřetržitě v rámci pouze jednoho z pracovních poměrů, nárok na přestávku mít bude. Co se týče třetí zaměstnankyně, pokud bude vykonávat činnost pomocné síly v kuchyni, nebude mít nárok na přestávku vůbec, neboť výše uvedená základní úprava se na práce konané na základě dohody o pracích mimo pracovní poměr nevztahuje. Nicméně nutno zmínit, že výkon práce této zaměstnankyně na základě dohody o provedení práce nesmí přesáhnout 12 hodin během jednoho dne. Pokud by však tatáž zaměstnankyně vykonávala administrativní práci, tedy práci v rámci pracovního poměru, bude se na ní opět vztahovat úprava § 88.
  V případě poslední zaměstnankyně je situace obdobná jako u zaměstnankyně třetí.

  Odpověď zpracoval:
  JUDr. Karel Voldřich, advokát
  AK Voldřich & Nekvasilová

  #2966
  Petra Putnová

  Dobrý den,

  měla jsem za to, že MŠ jsou z tohoto zákona vyňaty a tvoří vyjímku. Chápu to tedy dobře, že i v MŠ je nutné u pedagogických pracovníků dodržovat max. 6 hodin a pak povinná přestávka?Je to docela nereálné… už jednou jsme to zavedli a vedlo to k umělému zvyšování pobytu pracovníků na pracovišti a bylo to zcela neefektivní. Mělo to opačný dopad, místo aby zaměstnanci si odpočinuly, byli více přetíženi suplováním pauzy v různých třídách.

  Jak to tedy je u pedagogů v MŠ?

  Děkuji za odpověď.

  P.P.

  #3218
  Redakce

  Vážená paní Putnová,

  níže naleznete odpověď na Váš dotaz:

  Pokud nemůže zaměstnanec výkon činnosti přerušit, je nutné mu umožnit alespoň tzv. přiměřenou dobu na jídlo a oddech. Tato přiměřená doba je součástí pracovní doby. Ve Vašem případě se zjevně jedná o tuto zákonodárcem předvídanou situaci.

  Učitelé a další zaměstnanci, kteří jsou v daný čas z důvodů organizačních, kapacitních apod. takříkajíc nenahraditelní mají proto pouze, v zákoně ne příliš specifikovaný, nárok na zajištění svých fyziologických potřeb v pracovní době. Máte tedy pravdu, že v krajních případech jako je zřejmě i ten Váš, je namístě tuto odlišnou úpravu na některé Vaše zaměstnance oproti jiným zaměstnancům, kteří mohou činnost dočasně ukončit a pokračovat např. po 30 minutách aplikovat. Nicméně tvrzení, že mateřské školy obecně tvoří stanovenou kdesi uvedenou výjimku, není platné.

  Odpověď zpracoval:
  JUDr. Karel Voldřich, advokát
  AK Voldřich & Nekvasilová

Prohlížíte 4 příspěvky - 1 ze 4 (celkem z 4)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.