Jsou české děti skutečně tak zatíženy domácími úkoly?

Domácí úkoly jsou často diskutované téma, a to nejen mezi samotnými žáky, učiteli, ale především rodiči i odbornou veřejností. Šetření TIMSS mezi žáky 4. a 8. tříd v přírodovědných předmětech a matematice přináší zajímavá zjištění – české děti jsou v porovnání s ostatními zeměmi zatíženy domácími úkoly velmi málo. Ve 4. třídách stráví nad DÚ v průměru 13 minut na každou vyučovací hodinu, což je pod průměrem ze zúčastněných zemí. V 8. třídách činí průměrné zatížení DÚ na hodinu pouze 9 minut, což je nejnižší hodnota ze všech 45 zúčastněných zemí. 

V mezinárodním srovnání je tedy zatížení českých žáků DÚ velmi nízké. Z toho ovšem automaticky nevyplývá, že by čeští učitelé měli žáky začít zatěžovat DÚ více. Zaprvé není prokázáno, ani v zahraničí, že vyšší zatížení DÚ automaticky studijní výsledky zlepšuje. Zadruhé debata o míře zatížení DÚ pomíjí další důležité otázky ohledně vhodného zasazení DÚ do místních podmínek výuky. Ačkoliv zodpovězení těchto otázek je mimo možnosti této studie, měly by být předmětem dalších výzkumů a odborných debat. Kvalitní učitelé by navíc měli být schopni posoudit vhodnost využívání domácích úkolů v místních podmínkách. 

Napsat komentář