Karenční doba bude od 1. 7. 2019 zrušena

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo dne 22. 1. 2019 tiskovou zprávu, v níž oznamuje, že od 1. 7. 2019 se zaměstnavatelům vrátí povinnost proplácet zaměstnancům první tři dny dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku. Uvedená úprava legislativy přináší zaměstnavatelům kompenzaci zvýšených nákladů na náhrady mezd snížením odvodové povinnosti do systému nemocenského pojištění o dvě desetiny procenta, což činí více než 3 miliardy korun ročně. Celou tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR si můžete přečíst zde.

Spor o smysl a funkčnost tzv. karenční doby přitom dlouhodobě rozděloval politickou scénu. Podle obecné definice se jedná o pevně stanovenou dobu, která musí uplynout, aby nastala určitá právní skutečnost, jež by jinak nastala dříve. V našem pracovním právu se objevila v roce 2008 karenční doba tří dnů jakožto lhůta, po kterou nenáleží náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. V onom roce ji Ústavní soud zrušil. Opět byla zavedena v roce 2012.

Mezi zastánce karenční doby patří především podnikatelé. Od 1. do 13. dne totiž vyplácí náhradu mzdy zaměstnanci zaměstnavatel, teprve při dlouhodobější nemoci dostává zaměstnanec nemocenskou od státu. Zejména nízkopříjmové skupiny zaměstnanců čelily podezření ze zneužívání nemocenské, které pro ně bylo výhodnější než pro zaměstnance s vysokou mzdou.

Naopak odpůrci karenční doby poukazovali na častější přecházení onemocnění a jeho šíření v pracovním kolektivu. Krátkodobě nemocným nebylo první tři dny nemoci propláceno nic, proto byli motivováni chodit do práce, přestože to jejich zdravotní stav nedovoloval. „Krátkodobá nemocnost je dnes na stejné úrovni jako před jejím zavedením/před zavedením karenční doby – pozn. red./, dlouhodobá nemocnost, která ohrožuje nejen zaměstnance, ale negativně dopadá i na zaměstnavatele a stát, se dokonce o polovinu zvýšila,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí ve zmiňované tiskové zprávě.

Napsat komentář