Konec výběru ředitelů na základě sympatií

Ministr školství Robert Plaga a jeho úřad chce do budoucna více zasahovat do výběru ředitelů škol a zabránit tak tomu, aby se o novém řediteli školy rozhodovalo na základě sympatií. To se však nelíbí obcím, které tyto školy zřizují, které to chápou jako omezení samospráv.

Ředitel nese odpovědnost za vše a má rozhodující vliv na to, jak škola bude vzdělávat žáky. Konkurzy na ředitele škol se konají od roku 2016. Funkční období ředitele je šest let, poté obec či kraj, které školu zřizují, mohou (ale nemusí) vyhlásit konkurz nový. Výběrová komise je sedmičlenná, vedle obce v ní má zastoupení i pedagogický sbor, rodiče, kraj či školní inspekce. Obec pak nemusí ředitelem jmenovat vítěze konkurzu.

A právě připravovaná vyhláška by měla dát ředitelským konkurzům novou podobu. Především stanovit jasná kritéria, jak vybírat, aby se zamezilo vnášení politických a osobních motivů do konkurzu. Navrhuje změnit složení výběrové komise, kde by mělo přibýt odborníků s odpovídající zkušeností.

Dále zamezit obcím, aby místo ředitele nabídly druhému nebo třetímu v pořadí, v případě, že by se jim vítěz konkurzu nelíbil. Pokud by vítězi místo ředitele nabídnout nechtěly, musely by celý konkurz zopakovat. Nově by se také při každém ředitelském konkurzu mělo povinně přihlížet k tomu, jaké má kandidát na ředitele pedagogické zkušenosti nebo jak je schopný řídit práci dalších učitelů.

Hlavně aby bylo z čeho vybírat. Minulý rok se ve druhém školním pololetí konalo téměř 1 500 ředitelských konkurzů, a jak zjistily školní inspekce, do 48 procent z nich se přihlásil jen jediný zájemce, ve dvou procentech vůbec nikdo.

Napsat komentář