Náklady na revize RVP činily přes 6 milionů

Pedagogická komora obdržela odpověď od Ministerstva školství, které žádala o informaci týkající se výše nákladů na revize Rámcových vzdělávacích programů (RVP), na které má podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím právo. Dle MŠMT činily v roce 2018 tyto náklady na straně Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) 6.197.000 korun.

Ministerstvo školství odpovědělo i na další otázky, tyto informace jsou však v rozporu s odpověďmi NÚV na stejné otázky, a to především ohledně zadání cílů revize ze strany MŠMT. Národní ústav pro vzdělávání odpověděl, že žádné oficiální zadání z ministerstva školství ohledně cílů revize rámcových vzdělávacích programů nikdy neobdržel.

Napsat komentář