Startuje druhé kolo seminářů k reformě financování

V následujících dvou měsících budou zástupci MŠMT pořádat pro školy semináře k reformě financování. Semináře se zaměří zejména na správné vyplňování výkazů, na základě kterých budou školám od příštího roku rozdělovány peníze na platy pedagogů. Jedná se už o druhý ročník seminářů, zúčastnit by se mělo zhruba 3600 zástupců mateřských, základních i středních škol.

„Aby měli ředitelé škol představu, co pro ně bude reforma financování pedagogické práce znamenat, MŠMT jim už na konci února poslalo orientační parametry nového financování propočítané přímo pro jejich školu, a to na datech z aktuálního školního roku,“ uvedla náměstkyně ekonomické sekce Zuzana Matušková.

Tento kontrolní propočet slouží k ověření správnosti vykázaných dat a ředitelům umožňuje nápravu při vykazování údajů ke školnímu roku 2019/20.

V rámci příprav na zavedení reformy MŠMT již v lednu 2019 rozepsalo krajským úřadům cca 1 miliardu korun na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v nenárokové složce platu pedagogů. Pro letošní rok bylo také vyčleněno 1,8 miliardy korun pro mateřské školy, zejména na zaplacení překryvů učitelek při výuce a také na nezbytné rozšíření délky provozu. Na období září – prosinec 2019 bude vyhlášen rozvojový program, jehož cílem je dofinancování úvazků pedagogů, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti s připravovanou změnou financování (zejména s dělením tříd). Od ledna 2020 budou tyto intervence již součástí rozpisu peněz školám z úrovně MŠMT.

Prezentace ze seminářů ke stažení zde.

Napsat komentář