Vzory & dokumentace

Inkluze v praxi

Smlouva ke vstupu osobního asistenta do školy

 

Chod školy

Metodika sestavování IVP pro mimořádně nadaného žáka

 

Zaměstnávání

Pracovní smlouva ve školství

Dohoda o prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou

Dohoda o zkušební době

Oznámení zaměstnankyně o čerpání mateřské dovolené

Žádost zaměstnankyně o určení čerpání dovolené tak, aby navazovala na skončení mateřské dovolené

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky

Dohoda o způsobu náhrady škody

Evidence pracovní doby

FORMULÁŘ: Sebehodnocení pedagoga

 

GDPR ve škole

Upravené skartační lhůty po GDPR pro školy

Záznamy o činnostech zpracování pro školy

Směrnice GDPR pro školy

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

Vnitřní předpis zaměstnavatele o zpracování a ochraně osobních údajů

Vzor ohlášení dozorovému úřadu

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školách (MŠMT)

 

BOZP a PO

Záznam o přijatých opatřeních proti opakování úrazu

Schéma první pomoci

Předepsaný postup při evakuaci ze školní budovy